Monday, February 17, 2014

TANYA

gunung kelud
kediri
jawa timur
aku bertanya
kenapa kaugandakan
murka
hingga tak kutebak
wajah neraka?

15 rabiulakhir 1435/ 15 februari 2014

No comments:

Post a Comment